Boss is het veelzijdige support & adviesbureau, opgericht door Annemieke Venema in 2007. Haar basis is jarenlange kwalitatieve management ondersteuning in profit organisaties en het vervullen van leidinggevende posities in projectmatige omgeving. 

Annemieke heeft ruime ervaring met leidinggevend coachen binnen projectmatige opdrachten. Kennis en ervaring op het vlak van persoonlijke effectiviteit en begeleiding is opgedaan tijdens haar studie in 2003 aan het Europees Instituut. Hierna volgde in 2008 een Masterclass Coaching, onderdeel van de post HBO-studie Organisatie Ontwikkeling & Verandering bij Pro Education.

De overgang van uitvoering, coördinatie naar managen, begeleiding bij verandering en resultaatgericht coachen was vanwege de veelzijdige functies een natuurlijk proces met een expansief karakter. Hieruit is Boss ontstaan.

Vanuit ruime expertise biedt Boss uw organisatie een drietal services ą la carte:


Interim office support

Coaching

Verandermanagement


Uw organisatie kenmerkt zich door haar eigen cultuur, visie en strategie die uw vraagstuk beļnvloeden. Boss biedt deze services aan vanuit een objectief georiėnteerde benadering en aanpak van uw vraagstuk en voorziet in een nieuw en verfrissend perspectief. De focus ligt op vergroting van de effectiviteit met aandacht voor de omgeving. De visie van Boss: het maximale bereiken met toegevoegde waarde.

 

 

 

NOBCO - Nederlandse Orde van Beroepscoachesemcc

 

 

Boss is aangesloten bij de

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

 

Boss voldoet aan deze door de NOBCO geformuleerde criteria en is sinds 2009 erkend als Associate Coach®. 
De NOBCO hanteert de Ethische Gedrags Code (EGC) die als leidraad dient voor het professioneel functioneren van coaches. Boss hanteert de Ethische Gedrags Code en het klachtenreglement van de NOBCO.

 

Download PDF   Download PDF NOBCO

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de beroepsorganisatie  www.nobco.nl

 

 

 

 View Annemieke Venema's profile on LinkedIn